Edited Books

  • A-Z
  • Top
  • Popular
  • Recent
Abanthakur Er Chotoder Tinti Sera Golpo By Ahmed Mazher
Aban Thakurer Chotoder Tinti Sera Golpo By Ahmad Mazhar
Aban Thakurer Chotoder Tinti Sera Golpo
0
23-01-2023
Abdul Karim Sahityavisarad Oitijya Anneshar Pragyo Purush By Abul Ahsan Choudhury
Abdul Karim Sahityavisarad Oitijya Anneshar Pragyo Purush By Abul Ahsan Chowdhury
Abdul Karim Sahityavisarad Oitijya Anneshar Pragyo Purush
0
23-01-2023
Achena Ai Kolkata by Ramapada Chowdhury
Achena Ai Kolkata By Ramapada Chowdhury
Achena Ai Kolkata
0
23-01-2023
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 1]
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 1] By Buddhadeb Basu
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 1]
0
07-03-2023
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 4]
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 4] By Buddhadeb Basu
Adhunik Bangla Kabita [Ed. 4]
0
07-03-2023
Agrahayan-Baishakh
Agrahayan Baishakh By Sajanikanta Das
Agrahayan Baishakh
0
03-05-2023
Akhteruzzaman Elieser Diary By Shahaduzzaman
Akhteruzzaman Elieser Diary By Shahaduzzaman
Akhteruzzaman Elieser Diary
0
07-02-2023
Akshaykumar Boral Granthabali by Sajanikanta Das
Akshaykumar Boral Granthabali By Sajanikanta Das
Akshaykumar Boral Granthabali
0
02-04-2023
ALOUKIK RAHASYA YEAR 1 By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 1 Year By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 1 Year
0
08-02-2023
ALOUKIK RAHASYA YEAR 2 By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 2 Year By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 2 Year
0
08-02-2023
ALOUKIK RAHASYA YEAR 3 By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 3 Year By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 3 Year
0
08-02-2023
ALOUKIK RAHASYA YEAR 4 By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 4 Year By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 4 Year
0
08-02-2023
ALOUKIK RAHASYA YEAR 5 By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 5 Year By Sriksirodaprasada Bidyabinoda
Aloukik Rahasya 5 Year
0
08-02-2023
Amader dujoner Kotha Ebong Annano By Gauri Ayub
Amader dujoner Kotha Ebong Annano By Gauri Ayub
Amader dujoner Kotha Ebong Annano
0
30-01-2023
Amantrito Kuntalin
Amantrito Kuntalin By Baridboron Ghosh
Amantrito Kuntalin
0
02-04-2023
Anandamath
Anandamath Rachanabali By Sajanikanta Das
Anandamath Rachanabali
0
02-04-2023
Annadamangal
Annadamangal By Bharatchandra Ray
Annadamangal
0
04-04-2023
Ananya SamajChitra by Sajanikanta Das
Anyanya Samajchitra By Sajanikanta Das
Anyanya Samajchitra
0
19-04-2023
Atol Prithibi Edited By Anish Das Apu
Atol Prithibi By Anish Das Apu
Atol Prithibi
0
23-01-2023
Avijat Galpa Sankalan By Manaskumar Roychowdhury
Avijat Galpa Sankalan By Manaskumar Roychowdhury
Avijat Galpa Sankalan
0
02-02-2023
Baideshiki Vol. 1 by suniti kumar chatterjee
Baideshiki Vol. 1 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Baideshiki Vol. 1
0
30-04-2023
Baishnab Padabali Ed. 4 (Chayan) by Sukumar Sen
Baishnab Padabali Ed. 4 (Chayan) By Sukumar Sen
Baishnab Padabali Ed. 4 (Chayan)
0
11-02-2023
Bangla Dehatattwer Gan
Bangla Dehatattwer Gan By Sudhir Chakraborty
Bangla Dehatattwer Gan
0
30-04-2023
Bangla Ganer Sandhane by Sudhir Chakraborty
Bangla Ganer Sandhane By Sudhir Chakraborty
Bangla Ganer Sandhane
0
30-04-2023
Bangla Kavita Samuchchay Vol. 1 by Sukumar Sen
Bangla Kavita Samuchchay Vol. 1 By Sukumar Sen
Bangla Kavita Samuchchay Vol. 1
0
11-02-2023
Banglar Afgan Shason 1538 - 1576 By Abdus Saeed
Banglar Afgan Shason 1538 – 1576 By Abdus Saeed
Banglar Afgan Shason 1538 – 1576
0
23-01-2023
Banglar Kingbodonti By Asaduzzaman Jewel
Banglar Kingbodonti By Asaduzzaman Jewel
Banglar Kingbodonti
0
02-04-2023
Banglar Purbo Pakisthaner Probondho Songroho
Banglar Purbo Pakisthaner Probondho Songroho By Maitreyi Devi
Banglar Purbo Pakisthaner Probondho Songroho
0
16-04-2023
Bankim Chander Upanyas by Mohitlal Majumdar
Bankim Chander Upanyas By Mohitlal Majumdar
Bankim Chander Upanyas
0
17-04-2023
Barbanitader Galpo
Barbanitader Galpo By Baridboron Ghosh
Barbanitader Galpo
0
04-04-2023
Bertrand Rasel Rachanabali Anubad Prithwiraj Sen
Bertrand Rasel Rachanabali Anubad Prithwiraj Sen By Prithviraj sen
Bertrand Rasel Rachanabali Anubad Prithwiraj Sen
0
05-02-2023
Bhanu Singher Padabali 32
Bhanu Singher Padabali By Rabindranath Tagore
Bhanu Singher Padabali
0
23-01-2023
Bharatbarsha Shera Sangraha by Baridboron Ghosh
Bharatbarsha Shera Sangraha By Baridboron Ghosh
Bharatbarsha Shera Sangraha
0
02-04-2023
Bharatchandra-granthabali Vol. 2
Bharatchandra-granthabali Vol. 2 By Sajanikanta Das
Bharatchandra-granthabali Vol. 2
0
02-04-2023
Bharotbosrho Sharat Soron Sonkha
Bharotbosrho Sharat Soron Sonkha By Baridboron Ghosh
Bharotbosrho Sharat Soron Sonkha
0
02-04-2023
Bhayonkar Bhooter Galpo By Leela Majumdar
Bhayonkar Bhooter Galpo By Leela Majumdar
Bhayonkar Bhooter Galpo
0
05-02-2023
Bhed-Bibhed by Bhadreshwar Mandal
Bhed-Bibhed By Bhadreshwar Mandal
Bhed-Bibhed
0
24-01-2023
Bhoutik Omnibus by Adrish Bardhan
Bhoutik Omnibus By Adrish Bardhan
Bhoutik Omnibus
0
23-01-2023
Bibidha Prabandha Vol. 1-2
Bibidha Prabandha Vol. 1-2 By Sajanikanta Das
Bibidha Prabandha Vol. 1-2
0
02-04-2023
Bideshi Bhuter Golpo By Nantu Gangopadhyay
Bideshi Bhuter Golpo By Nantu Gangopadhyay
Bideshi Bhuter Golpo
0
02-02-2023
Bideshini Pashchattya Premer Galper Sankalan By Meenakshi Dutta
Bideshini Pashchattya Premer Galper Sankalan By Meenakshi Dutta
Bideshini Pashchattya Premer Galper Sankalan
0
02-02-2023
Bideshiya Bharata-vidya Pathik by suniti kumar chatterjee
Bideshiya Bharata Bidya Pathik By Suniti Kumar Chattopadhyay
Bideshiya Bharata Bidya Pathik
0
30-04-2023
Biggyan Rohossoy by Sajanikanta Das
Bigyan Rahasya By Sajanikanta Das
Bigyan Rahasya
0
19-04-2023
Bish Shataker Nirbachito Shreshto Golpo
Bish Shataker Nirbachita Shrestha Golpo By Prabir Ghosh
Bish Shataker Nirbachita Shrestha Golpo
0
18-04-2023
Bishwer Shreshtha Rahasya Golpo by Adrish Bardhan
Bishwer Shreshtha Rahasya Golpo By Adrish Bardhan
Bishwer Shreshtha Rahasya Golpo
0
23-01-2023
Biswa Sera Duti Kishor Golpo By Ahmed Mazher
Biswasera Duti Kishor Golpo By Ahmad Mazhar
Biswasera Duti Kishor Golpo
0
23-01-2023
Bouddhadharma
Bouddhadharma By Baridboron Ghosh
Bouddhadharma
0
02-04-2023
Britrasanghar Kabya Vol. 1-2 by Sajanikanta Das
Britrasanghar Kabya Vol. 1-2 By Sajanikanta Das
Britrasanghar Kabya Vol. 1-2
0
19-04-2023
Buddhijibir Note Boi By Sudhir Chakraborty
Buddhijibir Note Boi By Sudhir Chakraborty
Buddhijibir Note Boi
0
08-02-2023
Buro Shaliker Ghare Roh
Buro Shaliker Ghare Roh By Sajanikanta Das
Buro Shaliker Ghare Roh
0
02-04-2023
Chandidas Padabali Vol. 1 by suniti kumar chatterjee
Chandidas Padabali Vol. 1 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Chandidas Padabali Vol. 1
0
30-04-2023
Chayabritto Edited By Anish Das Apu
Chayabritto By Anish Das Apu
Chayabritto
0
01-04-2023
Chayamayi by Sajanikanta Das
Chayamayi By Sajanikanta Das
Chayamayi
0
19-04-2023
Chitta-bikash
Chitta-bikash By Sajanikanta Das
Chitta-bikash
0
02-04-2023
Chorjaagitika By Anwar Pasha and Muhammad Abdul Hai
Chorjaagitika By Anwar Pasha
Chorjaagitika
0
05-02-2023
Dangabirodhi Galpo By Kamalesh Sen
Dangabirodhi Galpo By Kamalesh Sen
Dangabirodhi Galpo
0
07-02-2023
Dashamahabidya by Sajanikanta Das
Dashamahabidya By Sajanikanta Das
Dashamahabidya
0
19-04-2023
Del Carnegi Omnibus
Del Carnegi Omnibus By Prithviraj sen
Del Carnegi Omnibus
0
01-03-2023
Dijendra Rayer Nirbachito Hasir Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Dijendra Rayer Nirbachito Hasir Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Dijendra Rayer Nirbachito Hasir Kobita
0
23-01-2023
Dinabandhu Granthabali by Sajanikanta Das
Dinabandhu Granthabali By Sajanikanta Das
Dinabandhu Granthabali
0
02-04-2023
Dinabandhu Granthabali by Sajanikanta Das
Dinabandhu Mitra Granthabali By Sajanikanta Das
Dinabandhu Mitra Granthabali
0
19-04-2023
Dinabandhu-granthabali Vol. 1 by Sajanikanta Das
Dinabandhu-granthabali Vol. 1 By Sajanikanta Das
Dinabandhu-granthabali Vol. 1
0
08-02-2023
Download by Sanjib Chattopadhyay
Download By Sanjib Chattopadhyay
Download
1
19-04-2023
Dui Banglar Juktibadider Chokhe Dharma Edited
Dui Banglar Juktibadider Chokhe Dharma Edited By Prabir Ghosh
Dui Banglar Juktibadider Chokhe Dharma Edited
0
05-02-2023
Dushprapo Bangla Shahito By Arnab Saha
Dushprapya Bangla Sahitya By Arnab Saha
Dushprapya Bangla Sahitya
0
23-01-2023
Dwijendralal Ray Er Granthabali
Dwijendralal Ray Er Granthabali- Kobita O Gaan By Sajanikanta Das
Dwijendralal Ray Er Granthabali- Kobita O Gaan
0
02-04-2023
E Kaler Kabita By Bishnu Dey
E Kaler Kabita By Bishnu Dey
E Kaler Kabita
0
12-04-2023
Eksho Bachhorer Sera Saros Galpo By Sanjib Chattopadhyay
Eksho Bachhorer Sera Saros Galpo By Sanjib Chattopadhyay
Eksho Bachhorer Sera Saros Galpo
0
06-02-2023
Galper Manimala
Galper Manimala By Premendra Mitra
Galper Manimala
0
02-03-2023
Geet Bitan
Gita Bitan By Prabhat Kumar Mukhopadhyay
Gita Bitan
0
18-04-2023
Gram Banglar Galpo By kamalesh Sen
Gram Banglar Galpo By Kamalesh Sen
Gram Banglar Galpo
0
07-02-2023
Gayan Bharati
Gyan Bharati By Prabhat Kumar Mukhopadhyay
Gyan Bharati
0
18-04-2023
Haraprasad Sanbardhan Lekhamala Pt. 1 by suniti kumar chatterjee
Haraprasad Sanbardhan Lekhamala Part 1 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Haraprasad Sanbardhan Lekhamala Part 1
0
30-04-2023
Haraprasad Sanbardhan Lekhamala Pt. 2 by suniti kumar chatterjee
Haraprasad Sangbardhan Lekhamala Part 2 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Haraprasad Sangbardhan Lekhamala Part 2
0
06-05-2023
Haraprasad Shastri Rachana-sangraha Vol. 2 by Sukumar Sen
Haraprasad Shastri Rachana-sangraha Vol. 2 By Sukumar Sen
Haraprasad Shastri Rachana-sangraha Vol. 2
0
11-02-2023
Hemchandra Granthabali Vol. 2
Hemchandra Granthabali Vol. 2 By Sajanikanta Das
Hemchandra Granthabali Vol. 2
0
02-04-2023
Hemchandra- Granthabali Vol.1
Hemchandra- Granthabali Vol.1 By Sajanikanta Das
Hemchandra- Granthabali Vol.1
0
04-04-2023
HG Wellser Galpo By Nripendra Krishna Chattopadhyay
HG Wellser Galpo By Nripendra Krishna Chattopadhyay
HG Wellser Galpo
0
08-02-2023
HitcHiker Edited By Anish Das Apu
Hitch-Hiker By Anish Das Apu
Hitch-Hiker
0
01-04-2023
Jibonanondo Dasher Grontho Ogronthito Kobita Somogro By Abu Hassan Shahriar
Jibonanondo Dasher Grontho Ogronthito Kobita Somogro By Abu Hasan Shahriar
Jibonanondo Dasher Grontho Ogronthito Kobita Somogro
0
23-01-2023
Jigyase Kon Jon By Gorachand Mitra
Jigyase Kon Jon By Gorachand Mitra
Jigyase Kon Jon
0
07-02-2023
Jim Corbett Amnibas By Mahasweta Devi
Jim Corbett Amnibas By Mahasweta Devi
Jim Corbett Amnibas
0
07-02-2023
Kabita Sankalan 1 by Buddhadeb Bosu
Kabita Sankalan 1 By Buddhadeb Basu
Kabita Sankalan 1
0
07-03-2023
Kabitabali Ed. 1st, Vol.2 by Sajanikanta Das
Kabitabali Vol.2 By Sajanikanta Das
Kabitabali Vol.2
0
19-04-2023
Kabya Manjusha by Mohitlal Majumdar
Kabya Manjusha By Mohitlal Majumdar
Kabya Manjusha
0
17-04-2023
Khuner Rong Detective Collection Edited by Anish Deb and Somoresh Mojumdar
Khuner Rong Detective Collection Edited By Anish Deb
Khuner Rong Detective Collection Edited
0
23-01-2023
Kishore Anondo 1 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 1 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 1
0
23-01-2023
Kishore Anondo 10 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 10 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 10
0
23-01-2023
Kishore Anondo 11 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 11 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 11
0
23-01-2023
Kishore Anondo 12 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 12 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 12
0
23-01-2023
Kishore Anondo 13 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 13 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 13
0
23-01-2023
Kishore Anondo 14 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 14 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 14
0
23-01-2023
Kishore Anondo 2
Kishore Anondo 2 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 2
0
23-01-2023
Kishore Anondo 3
Kishore Anondo 3 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 3
0
23-01-2023
Kishore Anondo 4 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 4 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 4
0
23-01-2023
Kishore Anondo 5 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 5 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 5
0
23-01-2023
Kishore Anondo 6 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 6 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 6
0
23-01-2023
Kishore Anondo 7 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 7 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 7
0
23-01-2023
Kishore Anondo 8 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 8 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 8
0
23-01-2023
Kishore Anondo 9 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 9 By Abdullah Abu Sayeed
Kishore Anondo 9
0
23-01-2023
Kuntalin Golpo Shatak
Kuntalin Golpo Shatak By Baridboron Ghosh
Kuntalin Golpo Shatak
0
04-04-2023
Larenser Galpa [Ed. 1]
Larenser Galpa [Ed. 1] By Buddhadeb Basu
Larenser Galpa [Ed. 1]
0
07-03-2023
Layli Majnu By Ahmed Sharif
Layli Majnu By Ahmed Sharif
Layli Majnu
0
23-01-2023
Lutfor Rahman Riton Sera Kishor Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Lutfor Rahman Riton Sera Kishor Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Lutfor Rahman Riton Sera Kishor Kobita
0
23-01-2023
Madhyayuger Kabya Sangraha by Ahmad Sharif
Madhyayuger Kabya Sangraha By Ahmed Sharif
Madhyayuger Kabya Sangraha
0
23-01-2023
Manosi O Momnobani
Manasi O Marmabani By Prabhat Kumar Mukhopadhyay
Manasi O Marmabani
0
18-04-2023
Manishider Baktrita
Manishider Baktrita By Baridboron Ghosh
Manishider Baktrita
0
02-04-2023
Manobina by Chiranjib Sen
Manobina By Chiranjib Sen
Manobina
0
12-04-2023
Matir Tane by suniti kumar chatterjee
Matir Tane By Suniti Kumar Chattopadhyay
Matir Tane
0
30-04-2023
Megastheneser Bharatbibaran by Baridboron Ghosh
Megastheneser Bharatbibaran By Baridboron Ghosh
Megastheneser Bharatbibaran
0
02-04-2023
Michel Modhusudon Dotter Prohoson By Abdullah Abu Sayeed
Michel Modhusudon Dotter Prohoson By Abdullah Abu Sayeed
Michel Modhusudon Dotter Prohoson
0
23-01-2023
Montor Shreshtha Galpo By Kamalesh Sen
Montor Shreshtha Galpo By Kamalesh Sen
Montor Shreshtha Galpo
0
07-02-2023
Narayan Pattrikar Golpo Sonkolon
Narayan Pattrikar Golpo Sonkolon By Baridboron Ghosh
Narayan Pattrikar Golpo Sonkolon
0
04-04-2023
Nazrul Islamer Nirbachito Kishor Kobita By Ahmed Mazher
Nazrul Islamer Nirbachito Kishor Kobita By Ahmad Mazhar
Nazrul Islamer Nirbachito Kishor Kobita
0
23-01-2023
Nishitho Trisha Tr
Nishitho Trisha By Prithviraj sen
Nishitho Trisha
0
05-02-2023
Pada Charan
Pada Charan By Pramatha Chowdhary
Pada Charan
0
18-04-2023
Panchsho Bachharer Kishor Kobita by Nirendranath Chakravarty
Panchsho Bachharer Kishor Kobita By Nirendranath Chakravarty
Panchsho Bachharer Kishor Kobita
0
05-02-2023
Parichay Yr. 02 Vol. 1 by Sudhindranath Dutta
Parichay Yr. 02 Vol. 1 By Sudhindranath Dutta
Parichay Yr. 02 Vol. 1
0
11-02-2023
Parichay Yr. 06 Vol. 1 by Sudhindranath Dutta
Parichay Yr. 06 Vol. 1 By Sudhindranath Dutta
Parichay Yr. 06 Vol. 1
0
11-02-2023
Path Pt. 2 by suniti kumar chatterjee
Path Part 2 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Path Part 2
0
30-04-2023
Porichoy Yr. 06 Vol. 2 by Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 06 Vol. 2 By Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 06 Vol. 2
0
11-02-2023
Porichoy Yr. 07 Vol. 2 by Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 07 Vol. 2 By Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 07 Vol. 2
0
11-02-2023
Porichoy Yr. 08 Vol. 2 by Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 08 Vol. 2 By Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 08 Vol. 2
0
03-05-2023
Porichoy Yr. 09 Vol. 1 by Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 09 Vol. 1 By Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 09 Vol. 1
0
11-02-2023
Porichoy Yr. 10 Vol. 1 by Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 10 Vol. 1 By Sudhindranath Dutta
Porichoy Yr. 10 Vol. 1
0
11-02-2023
Porokia Prem By Sunil Gangopadhyay
Porokia Prem By Sunil Gangopadhyay
Porokia Prem
0
08-02-2023
Prem by Atin Bandyopadhyay
Prem By Atin Bandyopadhyay
Prem
0
23-01-2023
Prithibir Shreshtha Bhuter Galpo By Aniruddha Chowdhury
Prithibir Shreshtha Bhuter Galpo By Aniruddha Chowdhury
Prithibir Shreshtha Bhuter Galpo
0
23-01-2023
Purba Banglar Galpo Sangraha
Purba Banglar Galpo Sangraha By Mihir Acharya
Purba Banglar Galpo Sangraha
0
02-02-2023
Rabindranather Bhalolaga Golpo by Baridboron Ghosh
Rabindranather Bhalolaga Golpo By Baridboron Ghosh
Rabindranather Bhalolaga Golpo
0
04-04-2023
Rabindro Vabnay Muslim Porshi By Abul Ahsan Chowdhury
Rabindro Vabnay Muslim Porshi By Abul Ahsan Chowdhury
Rabindro Vabnay Muslim Porshi
0
23-01-2023
Rabindronath Songgrito Laloner Gaaner Pandulipi By Abul Ahsan Chowdhury
Rabindronath Songgrito Laloner Gaaner Pandulipi By Abul Ahsan Chowdhury
Rabindronath Songgrito Laloner Gaaner Pandulipi
0
23-01-2023
Radharani by Sajanikanta Das
Radharani Rachanabali By Sajanikanta Das
Radharani Rachanabali
0
19-04-2023
Rajnarayan Basu Nirbachita Rachana Sangraha
Rajnarayan Basu- Nirbachita Rachana Sangraha By Baridboron Ghosh
Rajnarayan Basu- Nirbachita Rachana Sangraha
0
04-04-2023
Ramendra-rachanabali Vol. 2
Ramendra-rachanabali Vol. 2 By Sajanikanta Das
Ramendra-rachanabali Vol. 2
0
04-04-2023
Sharadindu Omnibus Vol. 6
Ramendra-Rachanabali Vol. 6 By Sajanikanta Das
Ramendra-Rachanabali Vol. 6
0
04-04-2023
Ramrama Ramya by Ahsan Habib
Ramrama Ramya By Ahsan Habib
Ramrama Ramya
0
23-01-2023
Robibarer Golpo By Abul Bashar
Robibarer Golpo By Abul Bashar
Robibarer Golpo
0
23-01-2023
Sodot Hasan Montu Rachana Songroho By Rabi Shankar Bal
Saadat Hasan Manto Rachana Sangraha By Rabi Shankar Bal
Saadat Hasan Manto Rachana Sangraha
0
23-01-2023
Sahebdhoni Somproday Tader Gaan by Sudhir Chakraborty
Sahebdhoni Somproday Tader Gaan By Sudhir Chakraborty
Sahebdhoni Somproday Tader Gaan
0
30-04-2023
Sahitya-Parishat-Patrika Pt. 30 by suniti kumar chatterjee
Sahitya Parishat Patrika Pt. 30 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Sahitya Parishat Patrika Pt. 30
0
30-04-2023
Sahitya-Parishat-Patrika Pt. 37 by suniti kumar chatterjee
Sahitya Parishat Patrika Pt. 37 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Sahitya Parishat Patrika Pt. 37
0
30-04-2023
Sahitya-Parishat-Patrika Pt. 38 by suniti kumar chatterjee
Sahitya Parishat Patrika Pt. 38 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Sahitya Parishat Patrika Pt. 38
0
30-04-2023
Sahitya-Parishat-Patrika Pt. 39 by suniti kumar chatterjee
Sahitya Parishat Patrika Pt. 39 By Suniti Kumar Chattopadhyay
Sahitya Parishat Patrika Pt. 39
0
30-04-2023
Sahitya Parishat Patrika Pt. 9 by Ramendra Sundar Tribedi
Sahitya Parishat Patrika Pt. 9 By Ramendra Sundar Tribedi
Sahitya Parishat Patrika Pt. 9
0
23-01-2023
Sahitya Parishat Patrika vol.47
Sahitya Parishat Patrika vol.47 (Pt 1-4) By Sajanikanta Das
Sahitya Parishat Patrika vol.47 (Pt 1-4)
0
02-04-2023
Sapta Sindhu Dosh Digonto By Aloka Ranjan Dasgupta and Shankha Ghosh
Sapta Sindhu Dosh Diganta By Alokeranjan Dasgupta
Sapta Sindhu Dosh Diganta
0
23-01-2023
Saras Galpo by Narayan Gangopadhyay
Saras Galpo By Narayan Gangopadhyay
Saras Galpo
0
05-02-2023
Sarbanasher Nesha by Prithviraj Sen
Sarbanasher Nesha By Prithviraj sen
Sarbanasher Nesha
0
11-02-2023
Satinath Bhadurir Srestho golpo
Satinath Bhadurir Srestho golpo By Baridboron Ghosh
Satinath Bhadurir Srestho golpo
0
04-04-2023
Satyi Bhuter Galpo By Maloyshankar Dasgupta
Satyi Bhuter Galpo By Maloyshankar Dasgupta
Satyi Bhuter Galpo
0
02-02-2023
sera Bhoot Sera Goyenda By Leela Majumdar
Sera Bhoot Sera Goyenda By Leela Majumdar
Sera Bhoot Sera Goyenda
0
20-02-2023
Sera Goyenda Sera Rahasya by Arun Chattopadhyay
Sera Goyenda Sera Rahasya By Arun Chattopadhyay
Sera Goyenda Sera Rahasya
0
23-01-2023
Sera Kolpobiggan by Anish Deb
Sera Kolpobiggan By Anish Deb
Sera Kolpobiggan
0
23-01-2023
Sera Sandesh By Satyajit Ray
Sera Sandesh By Satyajit Ray
Sera Sandesh
0
06-02-2023
Shakespeare Rachana Samagra By Ajay Dasgupta
Shakespeare Rachana Samagra By Ajay Dasgupta
Shakespeare Rachana Samagra
0
03-05-2023
Shakhini Edited By Anish Das Apu
Shakhini By Anish Das Apu
Shakhini
0
01-04-2023
Shankashihar
Shankashihar By Premendra Mitra
Shankashihar
0
02-03-2023
Sharmistha Natok
Sharmistha Natok By Sajanikanta Das
Sharmistha Natok
0
04-04-2023
Shatabarsher Sera Rahasya Upanyas by Anish Deb
Shatabarsher Sera Rahasya Upanyas By Anish Deb
Shatabarsher Sera Rahasya Upanyas
0
23-01-2023
Shibnath Shastrir – Shrestha Kabita
Shibnath Shastrir – Shrestha Kabita By Baridboron Ghosh
Shibnath Shastrir – Shrestha Kabita
0
02-04-2023
1339 Shonibarer Chithi
Shonibarer Chithi 1339 By Sajanikanta Das
Shonibarer Chithi 1339
0
02-04-2023
1345 Shonibarer Chithi
Shonibarer Chithi 1345 By Sajanikanta Das
Shonibarer Chithi 1345
0
02-04-2023
Shonibarer Chithi 1354
Shonibarer Chithi 1354 By Sajanikanta Das
Shonibarer Chithi 1354
0
02-04-2023
Sidney Seldon Rachanasamagra 01
Sidney Seldon Rachanasamagra 01 By Prithviraj sen
Sidney Seldon Rachanasamagra 01
0
01-03-2023
Sidney Seldon Rachanasamagra 02
Sidney Seldon Rachanasamagra 02 By Prithviraj sen
Sidney Seldon Rachanasamagra 02
0
01-03-2023
Sindhur Swad
Sindhur Swad By Premendra Mitra
Sindhur Swad
0
02-03-2023
Sobujpotro
Sobujpatra By Pramatha Chowdhary
Sobujpatra
0
18-04-2023
Soi Ed by Nabanita Deb Sen and Suchitra Bhattacharya
Soi By Nabaneeta Dev Sen
Soi
0
05-02-2023
Sukanter Shreshta Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Sukanter Shreshta Kobita By Abdullah Abu Sayeed
Sukanter Shreshta Kobita
0
23-01-2023
Swarnakumari Debir – Shrestha Kabita
Swarnakumari Debir – Shrestha Kabita By Baridboron Ghosh
Swarnakumari Debir – Shrestha Kabita
0
02-04-2023
Tilottamasambhab Kabya
Tilottamasambhab Kabya By Sajanikanta Das
Tilottamasambhab Kabya
0
02-04-2023
Upendra Kishorer Chotoder Sera Golpo By Ahmed Mazher
Upendra Kishorer Chotoder Sera Golpo By Ahmad Mazhar
Upendra Kishorer Chotoder Sera Golpo
0
23-01-2023
Baishnab Padabali by Sukumar Sen
Vaishnava Padavali By Sukumar Sen
Vaishnava Padavali
0
30-04-2023
Bissovaroti Potrika
Visva Bharati Patrika By Pramatha Chowdhary
Visva Bharati Patrika
0
18-04-2023
Vutera Sob Eikhane Edited By Ajay Dasgupta
Vutera Sob Eikhane By Ajay Dasgupta
Vutera Sob Eikhane
0
23-01-2023